حضور شرکت آرا تجهیز سیستم در نمایشگاه بین المللی الکامپ 1397

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک
ششم الی نهم مرداد 1397
سالن 5 غرفه شماره 1585