نمایندگی استان آذربایجان شرقی، تبریز : خانم احمدی

شماره تماس : 04135427995

تبریز – پاستور جدید – ما بین تقاطع طالقانی و حاج جبار نایب – ساختمان پارسا – طبقه اول